Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Lámání chleba

Žijeme v zajímavé době. Myšlenky obsažené ve školských dokumentech jsou drsným způsobem konfrontovány s realitou. Společnost je zřetelně rozdělena na dva tábory, které mi připadají nesmiřitelné. Těžko odhadnout, která strana je početnější – každá z nich disponuje svými průzkumy a svými statistikami, které ji líčí jako silnější.

Domnívám se, že dnešní doba je mimořádná tím, že to, co dříve byly „pouhé“ myšlenky a koncepce, dnes má mimořádně silný vliv na realitu.

Jak se v této situaci zachovají státní zaměstnanci? Zde nejsem originální, tuto otázku pro policisty a vojáky řešili weboví publicisté již dávno. Já ale chci připomenout, že dilema se týká i učitelů.

Předpokládám, že mezi učiteli se nenajde žádný rebel, který by se odmítl řídit školskými dokumenty. Tudíž případný konflikt může nastat pouze mezi učiteli (a obecně školou) na jedné straně a studenty, případně rodiči studentů, na straně druhé.

Kdysi dávno jedna ministryně školství prohlásila, že „stát je hodnotově neutrální“. Lhala – to už je takový zvyk politiků. Stát není hodnotově neutrální a státní školské dokumenty rozhodně nejsou hodnotově neutrální.

Předpokládám dále, že existuje (dnes již) mnoho studentů a existuje (dnes již) mnoho rodičů studentů, jejichž hodnotový systém je v prudkém rozporu s hodnotami obsaženými ve státních školských dokumentech. V takovéto situaci mě napadají následující otázky:

Q1) Sdělí student učiteli, že učitelem vštěpované hodnoty odmítá přijmout? Máme hojné zkušenosti z doby před-listopadové. Tehdy si to studenti nechávali pro sebe.

Q2) Dokáže student dostatečně přesně a věrně sdělit rodičům, jaké hodnoty se škola studentovi snaží vštípit?

Q3) Sdělí rodič učiteli, že si nepřeje, aby učitel vštěpoval určité hodnoty jeho potomkovi? Zkušenosti z doby před-listopadové říkají, že tehdy to rodiče řešili důkladnou instruktáží potomků a poučení studenti si svoje i rodičovské výhrady nechávali pro sebe.

Q4) Jak se učitel zachová v takovémto konfliktu?

Q5) Doví se veřejnost o takovémto konfliktu?

Žijeme v zajímavé době. Ať chceme nebo ne.


Profesní zoufalství, profesní naděje

Byl jsem upozorněn na snahu pana Sotoláře (a jeho spolupracovníků) mobilizovat učitele prostřednictvím jimi vytvářeného Učitelského profesního sdružení.
Sdílím jejich radikálně odmítavý názor na kariérní řád. Chválím a obdivuji každého, kdo je v dnešní pohnuté době ochoten vyvíjet smysluplnou aktivitu.

Ale obávám se, že záměr vynutit založení jakési Rady a vnutit se do ní, podaří-li se sdruženým profesionálům jej uskutečnit, snad bude mít jakýsi krátkodobý pozitivní účinek, ale z dlouhodobého hlediska bude škodlivý, neboť poslouží hlavně legitimizaci dalšího a dalšího zasahování státu a Ministerstva do úplně všeho.
I kdyby sdružení profesionálové dokázali zabránit realizaci těch nejhorších ministerských nápadů (jako je Kariérní řád), jejich spoluúčast „posvětí“ realizaci všech těch ostatních šíleností (kterých bude přibývat exponenciálním tempem).
Domnívám se, že státní a ministerské zasahování do školství, i kdyby bylo úplně „zlaté“, prodiskutované a schválené všemi možnými Radami, pořád bude principiálně špatné, protože pořád to bude státní a ministerské zasahování.

Stát nemá co zasahovat do školství. Školství je záležitost soukromá a obecní. Ani politici a ministři nejsou tak … dejme tomu slepí, aby nechápali, že jimi zneužívaná záminka pro centralizaci školství, totiž aby školství bylo všude stejné, je pouhá záminka. I kdyby se ministeriálové rozkrájeli a kdyby zákonodárci udržovali svoje zákonodárné smrště 365 dní v roce a chrlili zákony ještě nesmyslnější a gumovější, školství stejně všude stejné nikdy nebude (kromě triviální alternativy, že bude všude stejně zlikvidované).

Bylo by neupřímné přát sdruženým profesionálům úspěch. Ale každopádně jim přeji potěšení z jejich činnosti.


Krysí závod

První zmínky o nově zaváděném kariérním řádu mě vyděsily, a ty další ještě víc. Ale proč? V principu přece lze se zavedením kariérního řádu souhlasit. Jenže v principu lze souhlasit i se zavedením Internetu do škol a v principu lze (dejme tomu) souhlasit i s vybavením žáčků tablety. Děsivý není ani tak ten princip jako to, co z takového (občas i neškodného) záměru vyrobí čeští zákonodárci a ministerští úředníci.

Tedy, byl jsem od počátku vyděšený záměrem zavést kariérní řád. Dokázal jsem formulovat desítky dílčích výhrad, ale pořád jsem cítil, že to není ono.  Co vlastně je to hlavní, co mě na kariérním řádu děsí? Ne a ne to jasně formulovat.

Nakopnul mě až článek  Markéty Hronové „Chybí mladí učitelé“ v Hospodářských novinách, přetištěný na www.eduin.cz .  V článku je citován náměstek ministryně školství pro vzdělávání Jaroslav Fidrmuc.  „Budeme usilovat o zvyšování platů učitelů a spuštění kariérního řádu. Ten má umožnit šikovným učitelům rychlejší růst kariéry i platů a zajistit větší pomoc od zkušenějších kolegů.“

Jak se pozná takový šikovný učitel? Napadají mě dva modely. Jeden nazvu „zkouškové období“. Všichni to známe z fakulty (i když to už může být pěkná řádka let). Když vypukne zkouškové období, studenti prokazují svoje znalosti a schopnosti u zkoušek. Dva požadavky považuji za klíčové: (P1) Zkoušky nejsou záměrně konstruovány tak, aby je studenti nesložili. (P2) Úspěch jednoho studenta nemá vliv (a zejména nemá negativní vliv) na šance dalších studentů. Ohledně P2, lze si dokonce představit situaci, že primus ročníku stráví (v rámci zkoušky) s panem docentem příjemnou půlhodinku v rozhovoru zajímajícím obě strany, čímž pana docenta příznivě naladí na zkoušení dalších studentů. A samozřejmě studenti si vzájemně nezištně pomáhají a radí, „jak na to“.

A pak je tu druhý model, nazvu jej „krysí závod“. Je známý z hollywoodských tragikomedií a také z televizního sitcomu „Comeback“, když Marcelka a Ozzák soutěžili, kdo bude vedoucím prodejny. Zde platí zcela jiné pravidlo - (P3) úspěch jednoho uchazeče snižuje šance ostatních uchazečů.  Podrazím-li kolegu, pomáhám tím sobě. Jen šílený uchazeč by pomáhal jiným uchazečům.

Nedokážu odhadnout budoucnost, a zejména nedokážu odhadnout budoucnost ministerských záměrů. Například, ani ve snu by mě nenapadlo, že děsivý „tabletoš“ bude spláchnut do historické žumpy, dokonce i se svým autorem. Nedokážu odhadnout ani budoucnost učitelského kariérního řádu. Avšak nemohu se ubránit obavám, že prosazovatelům kariérního řádu požadavky (P1) a (P2) neleží na srdci ani v nejmenším, a že se učitelé naopak mohou těšit na situace typu (P3). Tedy krysí závod. Nedokážu odhadnout, jakých rozměrů v takovém případě dosáhne mydlení schodů mezi kabinety i uvnitř kabinetů. Kdo ví – třeba to českému školství pomůže.


Pravda vítězí

Chlumčanem formulované heslo, mnohem později využité i zneužité různými historickými osobnostmi (a trpaslíky), může symbolizovat pro různé čtenáře různé věci. Mně třeba připomíná, že při konfliktech Čechů s cizáky, ba i při konfliktech Čechů s Čechy, se občas vyskytnul myslitel, který onen konflikt dokázal formulovat v rovině pravda kontra nepravda. Je to pro mne užitečná pomůcka – strana, která ve sporu užívá nepravdivé výroky, hned se jeví snáze zavrženíhodná.

 

Když Jules Verne nechal předsedu Barbicana, kapitána Nicholla a dobrodruha Ardana vystřelit dělem Columbiad směrem k Měsíci, a to živé, byl to od Verna pouhý omyl. Přežití trojice hrdinů by se v tomto případě dalo označit jako nenaplněný předpoklad. Avšak dnes už je se značnou přesností známo a mnohokrát experimentálně ověřeno, jakým zrychlením by musel být vystřelen projektil na oběžnou dráhu, i jaké zrychlení je člověk schopen přežít.  Kdyby dnes nějaký autor sci-fi nechal svoje postavy vystřelit z děla na orbitu, nebyl by to pouhý omyl ani nenaplněný předpoklad, ale od onoho autora šílená blbost.

 

A podobně, když před několika lety přišel nějaký klima-alarmista s představou, že lidstvu hrozí globální ochlazení, totiž pardon, globální oteplení, nebo vlastně ne, ani ochlazení ani oteplení, ale lidstvu určitě něco hrozí – nazvěme to třeba klimatickou změnou – tehdy to mohl být pouhý omyl. A kdyby na to (tehdy!) nějaký další klima-alarmista navázal úvahou, že před bájnou klimatickou změnou bude lidstvo spaseno pomocí biopaliv, mohlo by se to ukázat jako nenaplněný předpoklad.

Ale od počátků klima-alarmismu již uplynulo několik roků, a tyto roky byly naplněny vyvracením klima-alarmistických nepodložených tvrzení, odhalováním klima-alarmistických podvodů  a fixlování s daty a poukazováním na klima-alarmistickou badatelskou metodiku, převzatou od UFOlogů a od rýsovačů kruhů v obilí.   Takže pokud dnes někdo tvrdí, že biopaliva představovala ideální řešení“, není to ani omyl, ani nenaplněný předpoklad. Hrome, co by to tak mohlo být?

 

Jaká je šance uchránit žáky českých škol před podobnými nepodloženými tvrzeními, vydávanými za pravdivá, a když to praskne, za nenaplněné předpoklady?


Stopa železného střevíčku

Mám na mysli stopu Železné lady, baronky Thatcherové, v britském školství.

Dávno před tím, než se stala železnou, natožpak baronkou, se mladá nezkušená Margaret Thatcherová stala ministryní školství. Tehdy na britském školství nezanechala stopu pražádnou, jisté změny naznačila, ale na provedení nenaléhala. Naopak britské školství a britské ministerstvo téhož tehdy zanechalo nesmazatelné a nejspíš krvavé stopy na její duši – jinak si tu pozdější vendetu nedokážu vysvětlit.

Tohleto britské ministerstvo – ani ho nebudu zbytečně jmenovat, mění název i náplň práce nejpozději každé volební období – vypadá jako britský protějšek českého ministerstva mouky. Tedy cosi bez zřetelného významu a smyslu, co se dává jako držhubné podobně bezvýznamnému politikovi.

Avšak Margaret si svoje pokoření a ústrky ze strany školských profesionálů pamatovala a když později už jako mocná pravicová politička vedla vládu Jejího veličenstva, srovnala si s nimi účty. Etatismus, tuhá centralizace, přidušení všech finančních toků ve školství. Vše, co se do té doby posuzovalo a rozhodovalo na místní úrovni, mělo být napříště řešeno na ministerstvu. Pokud pro veřejnost byla opoziční propagandou označena jako Thatcher „milk snatcher“, důvody pro nenávist ze strany učitelského stavu byly hmatatelnější.

Proč jsem si na Železnou lady vzpomněl? Nedávno se prof.Fiala zmínil …

(Profesor kdo? No, ten Fiala – kdysi krátce dělal ministra školství.)

Tak tedy nedávno se zmíněný prof.Fiala zmínil, jak skvěle si při návštěvě v Británii notoval se svým ministerským protějškem, M.Govem. Tenhle Michael Gove je považován za školského pokračovatele v díle baronky Thatcherové – tedy opět etatismus, tuhá centralizace, atd. apod. Z křesla ministra školství (nebo jak se ten úřad zrovna jmenoval) byl vypráskán pro tvrdý odpor učitelů a ředitelů škol.

Pokud to takhle vypadá dokonce u britských konzervativců, na situaci v českém školství věru neshledávám důvod k optimismu.


Za dalším ministrem

Tak nám odstřelili ministra!

A kterýho, paní Milerová? Já jich zažil desítky.

Ministra školství – a prej toho úplně nejlepšího!

Na webu se na adresu nedávného ministra školství vyrojily nejrůznější výroky. I že byl nejlepším ministrem školství za mnoho let. A k tomu (nejspíš ironická) poznámka, že snad odvolán byl právě proto.

Ať už byl ten bývalý ministr nejlepší nebo nejhorší, a ať už bude jeho nástupce nejlepší nebo nejhorší, je to úplně jedno. Situace v českém školství je katastrofální, a zůstane katastrofální, dokud český stát bude do školství zasahovat. INDOŠ bylo obrovské vyhazování (nebo něco horšího?) peněz bez pozitivního účinku. TABLETOŠ bude obrovské vyhazování peněz bez pozitivního účinku – pochybuje o tom někdo?.  Státní maturita je obrovské zbytečné vyhazování peněz a buzerace studentů bez pozitivního účinku. V případě státních maturit snad už tu zbytečnost všichni vidí – nebo si opravdu ještě někdo myslí, že po zavedení státních maturit mají vysvědčení ze všech středních škol tu kýženou stejnou hodnotu?

A teď pozor – víření bubnů, reflektory na scénu a po červeném koberci přichází … kariérní řád! Kdyby české školství už teď nebylo úplně na dně, chystaný kariérní řád učitelů by ho dorazil. Jenže kariérní řád si na něm vyláme zuby – školství je na dně už teď a víc už se na něm zkazit nedá (i když se tento a každý další ministr bude snažit ze všech sil). Už teď dlouhodobě setrvávají na pozicích učitelů jenom lidé osobnostně nebo kariérně poznamenaní. Až se kariérní řád zaběhne, zkusí štěstí v řadách učitelů navíc ještě podvodníci – osoby, které učit neumí a ani to nemají v úmyslu, což jim kariérní řád dobře umožní.

Po roce 1989 většina lidí uznala, že stát není dobrý hospodář a že v řízení podniků nemá stát co pohledávat. Netuším, kde se v Česku bere přesvědčení, že tentýž stát se vyzná ve školství a že řízení všech druhů škol je jeho parketa. Když si český stát tolik věří, proč nezorganizuje experiment? MŠMT by si mohlo založit a vzorově vést po jedné škole od každého druhu. A tam předvádět všechny svoje vymoženosti – státní maturity ze všech předmětů, jednotné přijímací zkoušky na střední školy, plošné testování v každém ročníku základky,  atd. apod. A všechny ostatní školy by ten stát a MŠMT nechalo být! Po pár letech by se ukázalo, jak úspěšní jsou absolventi těch státních škol, a kdyby zájem uchazečů výrazně převyšoval kapacitu, mohlo by těch státních škol být víc. Třeba dvě.

Soudím, že jedinými oprávněnými zkoumat kvalitu školy, a z výsledků zkoumání vyvozovat závěry pro další fungování té které školy, jsou žáci a rodiče těch žáků, a samozřejmě vedení školy. Proto by zřizovatelem školy měla být obec (jako nejbližší politický reprezentant těch žáků a jejich rodičů). Obec (jako reprezentant  žáků a jejich rodičů) by měla rozhodovat, kolik peněz do školy vloží, jaké učitele ve škole zaměstná a kolik jim bude platit. Nikomu jinému do toho nic není. A pokud by obec chtěla přesně zjistit, analyzovat a posoudit kvalitu své školy, mohla by si objednat takovou analýzu u České Školní Inspekce. Nebo u kterékoli jiné firmy, dle uvážení obecních radních.

Je jasné, že v takovém případě by všechny školy nebyly stejné. Domnívá se někdo, že dnes jsou všechny školy – vystavené bdělému dohledu a podrobným příkazům MŠMT – stejné?

V románu „1984″ George Orwell napsal, že „moc je schopost působit lidem utrpení“.  Za těch 65 let od publikování románu se ledacos změnilo. Dnes už je moc jenom schopnost lidi buzerovat.  Ujišťuji ministerské úředníky a aktuální i potenciální reformátory českého školství, že jiný efekt jejich počínání nemá.


Prognóza 2015

Čeho se lze nadít v roce 2015? Něco možná nastane a bude to dobré, něco jistě nastane a bude to všelijaké.

Nejvíc mě zajímá oblast výpočetní techniky, a můj život nejvíc ovlivňuje situace v českém školství, dirigovaném českým státem.

***

Čeho se lze nadít v oblasti výpočetní techniky:

Žádoucí
- Nové verze OS Android zvládnou SD karty o velikosti nejméně 4x větší nežli je současné maximum, tedy 128 GByte.

- Firma ASUS uvede na trh levný (nebo aspoň relativně cenově dostupný) fungující a použitelný překladač jazyka C++ pro OS Android.
Podobně jako onehdy ASUS řadou EEE prolomil uměle udržované vysoké ceny notebooků a svojí verzí Linuxu nabídnul OS, o který se uživatel vůbec nemusí starat.
Nebude-li to C++, bude to jiný rozšířený jazyk (ale nebude to Java, která už svoji šanci prohrála).
Nebude-li to ASUS, bude to Samsung nebo jiná šikovná firma, která proti uživatelům a zákazníkům nevede válku.

- Podle vzoru firmy Samsung začnou výrobci vybavovat tablety stylusem, čímž se z hraček vhodných leda tak pro zábavu mládeže stanou použitelné pracovní nástroje (nebo se alespoň této roli přiblíží).  

- Firma Lenovo uvede na trh tablety vybavené dvěma konektory USB OTG.

- Objeví se verze OS Android umožňující vytvořit na jednom zařízení několik uživatelů a přidělit jim oprávnění podle úvahy zákazníka.

Pravděpodobné
- Provozovat androidovské zařízení v Síti pod několika různými identitami bude ještě obtížnější nežli dnes. Digitální stopy uživatelů budou volně obchodovány mezi firmami.

***

Čeho se lze nadít od českého státu a v oblasti školství:

Žádoucí
-
Vrchní velitelství NATO zvýší tlak na východoevropské členské státy, aby dostály svým smluvním závazkům a věnovaly na obranné výdaje prostředky ve stanovené výši.

Slovensko vypíše zakázky na chytré multispektrální komunikační prostředky (zajišťující šifrované spojení na bojišti za všech okolností), na chytré výzvědné a palebné prostředky (robotická letadla a tančíky bez posádky), a na chytré zobrazovací prostředky (HUD zobrazující pozici, směr a vzdálenost všech relevantních cílů a jejich priority, všechna potenciální nebezpečí a všechny spolubojovníky).
Významnou část zakázek získají české firmy.
Tím stoupne na trhu práce zájem o odborníky z oblasti ICT.
Celosvětově vzroste zájem o výrobky českých zbrojařských firem.
Kvůli EUrounijním embargům budou rozsáhlé dodávky do Ruska směrovány přes spřátelené Kosovo, Ukrajinu a Izrael.

- Některé české zbrojařské firmy budou reagovat na vysokou poptávku z Ruska převedením části výroby na východ.

- České ruštinářky, které se v devadesátých letech kvapně přeškolily na angličtinářky, opráší svoji původní odbornost, a založí si soukromé praxe.

 

Pravděpodobné
- V zájmu zkulturnění národa a zajištění věcné a konstruktivní diskuze na Internetu budou věcní a konstruktivní politici prosazovat požadavek, aby každý uživatel musel na Síti vystupovat pod svým vlastním jménem a rodným číslem. Jelikož permanentní ověřování identity úplně každého není zadarmo, bude zavedena identifikační daň. Výše daně bude navázána na výši platů politiků.   
 
- Po úspěšném zavedení povinných státních maturit z matematiky budou podniknuty kroky ke zlepšení informatického myšlení středoškoláků. Výsledkem těchto kroků bude začlenění ECDL jako další povinné součásti státní maturity.
Tím úroveň českého školství prudce stoupne.
 
- Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 bude slavnostně přijata, vytesána do žulové desky v atriu MŠMT, a náhodně vybrané části Strategie bude školám přikázáno zařadit do ŠVP.
Tím úroveň českého školství prudce stoupne.

- Tvůrci a přátelé úspěšné Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 rozjedou přípravu Strategie digitálního vzdělávání do roku 2050.

- Firmy organizující dlouhodobé studijní pobyty středoškoláků v zahraničí budou zažívat žně.  

- Budou zavedeny Státní postupové zkoušky mezi každými dvěma ročníky všech základních a středních škol. Státní postupové zkoušky bude organizovat osvědčený CERMAT.
Tím úroveň českého školství prudce stoupne.
 
- Firmy organizující dlouhodobé studijní pobyty středoškoláků v zahraničí rozšíří svoji působnost i na žáky základních škol. 
 
- Vrchní velitelství NATO zvýší tlak na východoevropské členské státy, aby dostály svým smluvním závazkům a věnovaly na obranné výdaje prostředky ve stanovené výši.
Česká republika nakoupí zbraně a zbraňové systémy od osvědčených dodavatelů ze států proslulých svými válečnými úspěchy ve třicetileté válce, od Rakouska a Švédska.  


e-learning 1-0-1

Poprvé jsem četl zmínku o e-learningu přibližně v době, kdy jsem shromažďoval zvěsti o multiprogramových operačních systémech. Ta zmínka mohla být z doby, kdy BBN se ještě jmenovali Bolt, Beranek & Newman a honili ty svoje time-sharing systémy na magnetických bubnech, jelikož operační paměť byla vzácná a disky ještě nebyly vůbec. Ale ouha, je to dávno a paměť (ta moje biologická) mě může klamat.

No a tehdy, milá vnoučata, v těch slavných průkopnických žhavých šedesátých letech jakýsi profesor na vysoké škole dával svým studentům zápočet z programování tak, že každého z nich nechal napsat program, který měl řešit nějakou jednoduchou aritmetickou úlohu. Studenti napsali svoje prográmky, pan profesor těch iks studentských prográmků vzal a nechal je spouštět svým profesorským hodnotícím programem. Profesorův program spustí studentský prográmek, předá mu vstupní data, přečte si studentský výsledek a porovná s očekávaným výsledkem, tím profesorovým zaručeně správným. A pak ten profesorův program zapíše do souboru, zda byl výsledek správně. Soubor se vytiskne a doručí na studijní oddělení. Čí program uspěje, ten dostane zápočet. 

Profesorův program spouští studentské prográmky jeden za druhým, spustí první, vyhodnotí výsledek a zapíše ANO, spustí druhý a zapíše NE, a tak pořád dokola.  Deset studentů jasných, dvacet studentů zpracováno, ANO, ANO, NE, NE, hodnotící program jede jako po másle. A pak najednou student X.Y., profesorův program spustí jeho dílko, studentův prográmek si cosi kutí, a v souboru se objeví MOŽNÁ. K tomu pan prefesor poznamenal, že studentovi X.Y. byl zápočet udělen. Bez sebemenšího zádrhele.

Je to zmínka o e-learningu? Pokud se někdo domnívá, že e-learning spočívá v zadávání instrukcí pomocí počítače prostřednictvím internetu nebo CD-ROM, tak samozřejmě není.

Já se domnívám, že existují dvě krajní vymezení e-learningu. Obecná – e-learningem je JAKÉKOLI použití výpočetní techniky při výuce, a striktní – e-learningem je VÝHRADNĚ použití dedikovaného e-learningového softwaru. A pro mne jsou e-learningem obě tyto alternativy, a navíc cokoli  mezi nimi. Pro jistotu se snažím vždy dodávat, které vymezení právě používám. 

S tou kategorizací budou ještě potíže. Zmiňovaná příhoda patří z velké části do kategorie „strojové vyhodnocení práce  studentů“.  Něco takového by do e-learningu mělo rozhodně patřit, tvrdím. Nazvu to požadavkem P1. Ale co si počnou příznivci striktního vymezení? Umí snad nějaký dedikovaný e-learningový software brát jako vstup program, a vyhodnocovat výstup tohoto programu? Chci vidět!

Přiznávám, že moje znalosti dedikovaného e-learningového softwaru jsou velice omezené – znám takový jediný, a to ten, který byl nešťastným řízením osudu vybrán pro moji školu. Schválně ten paskvil nejmenuji (ale slyšel jsem, že na některých školách si ho nemohou vynachválit). Jsem si zcela jistý, že neumí fůru věcí, které by jakýkoli program určený pro používání svéprávnými vysokoškolsky vzdělanými osobami s jistými minimálními zkušenostmi s výpočetní technikou měl umět. Na sto procent, mám to potvrzeno ze zdroje nejpovolanějšího. Ale že nezvládá právě požadavek P1 s jistotou tvrdit nemohu.  Já to tam nikde nenašel, ale kdo ví, třeba to tam – skryto za tisíceré kliknutí na stovky nesmyslných ikon – někde je. Proč ne, když může pravda být tam někde venku …

S tou kategorizací budou ještě potíže, a nemalé. Někdo zdůrazňuje distanční aspekt e-learningu – ale co pak bude použití prostředků výpočetní techniky přímo v učebně a přímo při hodině? Studenti jsou fyzicky přítomni, jejich počítače, na kterých řeší svoje úkoly, jsou rovněž fyzicky přítomné. Učitel je fyzicky přítomen, pozoruje studenty při práci a mluví s nimi. Jediné, co by (teoreticky) mohlo být v Malajsii, je server, který zprostředkovává studentům jejich zadání a vyhodnocuje jejich výsledky. Ale to by nedávalo smysl ekonomicky ani technicky – proč platit dálkový přenos a proč nesmyslně zatěžovat linky, když ten server může sedět pod katedrou? A když to není distanční, je to pořád e-learning?

Někdo klade do kontrastu e-learning jako asynchronní vzdělávací proces, kde si student sám řídí tempo svojí činnosti, s online learningem, kde se každý jednotlivý student musí podřídit tempu diktovanému buď učitelem (a tak si to já představuji) nebo aspoň vzájemně komunikující skupinou studentů. A opět – když si student nediktuje svoje tempo, je to pořád e-learning?

Někdo vymezuje e-learning jako vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie (to beru, i  když my pamětníci tomu říkáme výpočetní technika) k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu (to také beru), ke komunikaci mezi studenty a pedagogy (a do třetice beru i  toto) a k řízení studia. Lze do tohoto vymezení zapasovat  činnost studenta v prostředí wiki? Ta je pro výuku vysoce prospěšná. Ale nikdo tu nevytváří žádný kurz, či snad ano? (Může se stát, že postupem času se na wiki jakýsi kurz vytvoří, ale jen jako vedlejší produkt.) A učitel samozřejmě musí na činnost studentů ve wiki dohlížet, ale může se stát, že učitel nikdy aktivně nezasáhne – že studenti si svoji činnost uřídí sami. Takže jak? Je i wiki e-learningem?  

 

  • počítače prostřednictvím internetu nebo CD-ROMMayer, 2007). To může být prováděno samostatně nebo prostřednictvím instruktora, přičemž zahrnuje média ve formě textu, videa a audio s cílem zlepšovat znalosti uživatele. E-learning se obyčejně soustředí na praktické procvičování řízeným elektronicky, zatímco online learning je členěn do kurzů poskytovaných prostřednictvím internetu ve zvláštním vzdělávacím prostředí.[1] (pozn. autora – volněji přeloženo)
  • E-learning představuje distanční (dálkovou) formu studia pomocí informačních a komunikačních technologií.[2]
  • E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.[3]
      

Charakteristika     

Upravit sekci