Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Únor 2020

Stane se učitel lepším?

Stane se učitel lepším učitelem, když dostane přidáno?

To byl jeden z dotazů na Václava Klause mladšího na jeho politickém shromáždění na Kladně. Získal jsem dojem, že otázka jej zastihla nepřipraveného a jeho odpověď zcela určitě nebyla jednoznačně kladná.

Ta nepřipravenost mne překvapila. Člověk, který se většinu svého profesionálního života pohybuje ve školství, nemá zrovna tohle rozmyšlené? Začínající politik, který ví, že potenciální příznivci u něj očekávají zejména školskou odbornost? V dnešní době, kdy probíhá živá debata o platech učitelů a kdy jsou sdělovací prostředky plné názorů nejrůznějších činovníků, že nežli se učitelům milostivě poskytnou důstojné platy, měli by učitelé osvědčit svoji kvalifikaci a pro potěchu politiků a aktivistů proskakovat nejrůznějšími obručemi?

Ujasněme si terminologii. Tím dostane přidáno míním dostane významně přidáno. Nemíním tím široce medializované, avšak fakticky bezvýznamné pinožení Babišovy vlády, které nejspíš ani nedorovná inflaci.

Ať už si o tom VK jr. myslí nebo nemyslí co chce, já mám ve věci jasno. Moje odpověď je jednoznačná. ANO,  učitel, který dostane významně přidáno, se stane lepším učitelem. A bude poskytovat lepší učitelské služby. Z několika důvodů.

Důvody časové: Učitel, který „na to má“, nemusí řešit technické problémy (v domácnosti, s autem) vlastnoručním kutilstvím. Zavolá zdatnému opraváři, a ten bleskově naběhne u vidiny vysokého výdělku. Učitel získá další čas, který věnuje své učitelské profesi.

Důvody rodinné: Učitel, který „na to má“, o prázdninách vyveze rodinu do letoviska dle rodinného přání. Destinace snů je pro někoho Havaj, pro někoho Český ráj, pro někoho rodinná hacienda na Berounce. Každopádně v učitelově rodině panuje větší pohoda a učitelova manželka (případně učitelčin manžel) projevuje větší toleranci v situacích, kdy učitel je z profesních důvodů fyzicky (nebo alespoň duchem) nepřítomen. 

Důvody motivační: Učitel (stejně jako každý jiný zaměstnanec), který je za svou práci zaslouženě a důstojně odměňován, má silnější motivaci pracovat pro svého zaměstnavatele i „nad rámec povinností“.

Důvody profesionální: Učitel, který „na to má“, může experimentovat. Může si koupit (či raději stáhnout z e-shopu) libovolnou odbornou literaturu. Může si pořídit libovolné zařízení (třeba diktafon, ultralehký ultravýkonný NB, kameru), aniž by se musel dohadovat se strážcem školní kasy. Může si platit svoje vlastní datové připojení, může si pronajmout prostor a služby na vzdáleném serveru, aniž by se musel dohadovat se školním správcem výpočetní techniky. Nejen, že se nemusí s nikým dohadovat, ale ani na to dohadování nemusí myslet! Prostě to dohadování vypustí ze svého uvažování …

Možná právě takto získaná svoboda uvažování a svoboda konání je tím největším přínosem pro výkon učitelovy profese.