Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Březen 2019

Princip býčích zápasů (a maturitní písemky)

Ve věci býčích zápasů jsem zaujatý. Nejspíš mám raději ty býky, nežli lidi, kteří je zabíjejí a kteří jejich zabíjení organizují a financují.

Nicméně princip býčích zápasů (kromě toho, že je ohavný) je zajímavý z hlediska využití informací. Ano, dokonce z hlediska učení. Každý býk, který se účastní takového „zápasu“, i když odolá úsilí toreadora a všech toreadorových pomocníků, je posléze utracen. Proč? Inu proto, že nesmí využít získané informace. Nesmí využít toho, že se něco naučil.

Organizátoři býčích zápasů dobře vědí, že býkovi nesmí dovolit, aby si  vyzkoušel prostředí arény. Aby zjistil, o co v té aréně jde. Natožpak aby jej schopný trenér na „zápas“ vycvičil. Vědí, že žádný toreador by nepřežil utkání s vycvičeným býkem.

Jak tohle všechno souvisí s maturitními písemkami? Studenti jsou totiž v pozici býků. Kritické informace jsou před nimi utajovány.

Jak se studenti připravují na MZ PP (třeba z angličtiny)? Jejich učitel jim vysvětlí požadavky – co mají do písemky napsat. Studenti si cvičně napíší MZ PP. Jejich učitel zná metodiku hodnocení, a může studentům vysvětlit, jak a proč by jejich písemku ohodnotil on. Ale to pořád není ta kritická informace. Kritická informace je, jak by jejich písemku ohodnotil oficiální cermatský hodnotitel.

Lze tuto kritickou informaci získat? Zajisté lze. Sice ne stoprocentně, ale lze se jí hodně přiblížit. Stačilo by zveřejnit oficiální cermatská hodnocení všech dosud hodnocených PP. Samozřejmě bez jmen autorů. Ale podrobně. Hodně podrobně.  Hodnotitelé sledují dodržení požadovaných tří nebo čtyř bodů zadání, sledují počet prostředků textové návaznosti, sledují množství a kvalitu použité slovní zásoby a sledují množství a kvalitu použitých gramatických prostředků. To všechno hodnotitelé zaznamenávají přímo do studentova textu, a to všechno by pro budoucí maturanty bylo velice poučné. Zveřejnění těchto údajů by pro hodnotitele nepředstavovalo žádnou práci navíc.

Zmínil jsem tento požadavek ve webové diskusi a překvapilo mne, že se neozval  žádný angličtinář, že by o něco takového stál. Zato se ozval jeden asociovaný češtinář a byl velice vehementně proti. 

Odhaduji, že ti bejci by to poučení neodmítali.

Situace by se mohla radikálně změnit, až bude zrušeno centrální hodnocení MZ PP.  Situace se nezmění, pokud učitelé i nadále nebudou mít o tyto údaje zájem.