Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Zákonem k vlivu?

Tak tohle je zlé! Skupina učitelů požaduje, aby vznikl zbrusu nový zákon, který přikáže vznik jakési České pedagogické komory. Zvěst o této iniciativě sem na portál rvp.cz přinesla paní Karvaiová, a na Facebooku v této věci nejaktivněji vystupuje pan Sárközi. Ten tamtéž zveřejnil osm údajných argumentů pro vznik Zákona o České pedagogické komoře. Zde jsou:

1) Většina profesí, které vyžadují vysokoškolské vzdělání, má vlastní profesní komoru. Učitelé nikoliv.

2) Profesní komora jako samoregulační orgán se ukázala velmi efektivní a prospěšná v případě lékařů, stomatologů, lékárníků, architektů, daňových poradců, soudců nebo advokátů a mnoha dalších profesí.

3) Komora přispěje ke zvýšení prestiže učitelského povolání, protože učitele bude reprezentovat oficiální organizace s vysokým počtem členů.

4) Komora přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání, protože se cíleně zaměří na další vzdělávání učitelů.

5) Komora umožní přijímání kvalitnější legislativy v oblasti školství a vzdělávání, protože jejím prostřednictvím budou moci učitelé vyjádřit postoj, který bude reprezentovat názor celé profesní skupiny.

6) Komora zformuluje profesní etický kodex, který je obvyklý v USA a zemích Evropské unie nejen v profesi učitele, ale také novináře, knihovníka, lékaře, úředníka atd. Etické kodexy nebo jejich obdoby už přijala řada profesních organizací i v České republice.

7) V současné době učitele reprezentují především odbory, ale ty nejsou profesní, nýbrž zaměstnaneckou organizací. Navíc sdružují i nepedagogické pracovníky školství. Členská základna odborů je nízká a nereprezentují všechny učitele. Problematika vzdělávání, etiky a legislativy (kromě zaměstnaneckých vztahů) stojí mimo jejich kompetenci.

8. Učitelských organizací je velmi mnoho a počet jejich členů je minimální. Nejsou oficiálním partnerem ministerstvu školství a na jejich názor není brán zřetel.

Pokusím se tyto argumenty vyvrátit:

Ad 1) Co má nebo nemá „většina profesí, které vyžadují vysokoškolské vzdělání“, je v lepším případě diskutabilní, v horším případě zlovolná lež.

Ad 2) Profesní komora se ukázala  prospěšná v případě lékařů? Odporná lež. Někteří lékaři se velice snaží té lékařské komory „ze zákona“ zbavit. A chce-li někdo profesní komoru jako samoregulační orgán,  nepotřebuje na to zákon.

Ad 3) Nová zbytečná komora s povinným členstvím „ze zákona“ žádnou prestiž nezíská ani nepřinese. Vznikne jen další učiteli nenáviděná ropucha na prameni, s křesílky pro pár vyžírků.

Ad 4) Čím že Komora přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání? Nažene učitele na další povinná školení?

Ad 5) Umožní přijímání kvalitnější legislativy? Pan Sárközi nemusí čekat na zákon, a může rovnou vyklopit, jak se taková kvalitnější legislativa pozná. Případně jak se pozná ta méně kvalitní. A které zákony tedy jsou kvalitní a které ne. Dále by pan Sárközi mohl naznačit, jak by se v takové komoře zjišťoval postoj, který bude reprezentovat názor celé profesní skupiny. A samozřejmě kdyby zákonodárce zajímal postoj učitelů, nepotřebovali by na to nový zákon.

Ad 6) Chce-li kdokoli formulovat profesní etický kodex, nepotřebuje na to žádný zákon.

Ad 7) „V současné době učitele reprezentují především odbory“  a ještě „Členská základna odborů je nízká a nereprezentují všechny učitele“ – tak jak? Reprezentují nebo nereprezentují? Samozřejmě že nereprezentují! Ze zákona mají odbory právo do něčeho kafrat, tak kafrají, ale učitele nereprezentují. Pokud někoho reprezentují, tak odboráře. A stejně tak by Komora nereprezentovala učitele, ale leda pár bafuňářů.

Ad 8. „Učitelských organizací je velmi mnoho a počet jejich členů je minimální.“ - Když tohle ví, jak může někdo požadovat vytvoření umělé Komory ze zákona? Je přece evidentní, že učitelé se nechtějí „organizovat“. A že  Ministerstvo školství ignoruje  názor učitelů? Bude snad tím požadovaným zákonem Komora Ministerstvu nadřazena? Bude Ministerstvo ze zákona povinné brát zřetel na názor Komory? Tomu jistě nevěří ani pan Sárközi.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.