Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Květen 2015

Za dalším ministrem

Tak nám odstřelili ministra!

A kterýho, paní Milerová? Já jich zažil desítky.

Ministra školství – a prej toho úplně nejlepšího!

Na webu se na adresu nedávného ministra školství vyrojily nejrůznější výroky. I že byl nejlepším ministrem školství za mnoho let. A k tomu (nejspíš ironická) poznámka, že snad odvolán byl právě proto.

Ať už byl ten bývalý ministr nejlepší nebo nejhorší, a ať už bude jeho nástupce nejlepší nebo nejhorší, je to úplně jedno. Situace v českém školství je katastrofální, a zůstane katastrofální, dokud český stát bude do školství zasahovat. INDOŠ bylo obrovské vyhazování (nebo něco horšího?) peněz bez pozitivního účinku. TABLETOŠ bude obrovské vyhazování peněz bez pozitivního účinku – pochybuje o tom někdo?.  Státní maturita je obrovské zbytečné vyhazování peněz a buzerace studentů bez pozitivního účinku. V případě státních maturit snad už tu zbytečnost všichni vidí – nebo si opravdu ještě někdo myslí, že po zavedení státních maturit mají vysvědčení ze všech středních škol tu kýženou stejnou hodnotu?

A teď pozor – víření bubnů, reflektory na scénu a po červeném koberci přichází … kariérní řád! Kdyby české školství už teď nebylo úplně na dně, chystaný kariérní řád učitelů by ho dorazil. Jenže kariérní řád si na něm vyláme zuby – školství je na dně už teď a víc už se na něm zkazit nedá (i když se tento a každý další ministr bude snažit ze všech sil). Už teď dlouhodobě setrvávají na pozicích učitelů jenom lidé osobnostně nebo kariérně poznamenaní. Až se kariérní řád zaběhne, zkusí štěstí v řadách učitelů navíc ještě podvodníci – osoby, které učit neumí a ani to nemají v úmyslu, což jim kariérní řád dobře umožní.

Po roce 1989 většina lidí uznala, že stát není dobrý hospodář a že v řízení podniků nemá stát co pohledávat. Netuším, kde se v Česku bere přesvědčení, že tentýž stát se vyzná ve školství a že řízení všech druhů škol je jeho parketa. Když si český stát tolik věří, proč nezorganizuje experiment? MŠMT by si mohlo založit a vzorově vést po jedné škole od každého druhu. A tam předvádět všechny svoje vymoženosti – státní maturity ze všech předmětů, jednotné přijímací zkoušky na střední školy, plošné testování v každém ročníku základky,  atd. apod. A všechny ostatní školy by ten stát a MŠMT nechalo být! Po pár letech by se ukázalo, jak úspěšní jsou absolventi těch státních škol, a kdyby zájem uchazečů výrazně převyšoval kapacitu, mohlo by těch státních škol být víc. Třeba dvě.

Soudím, že jedinými oprávněnými zkoumat kvalitu školy, a z výsledků zkoumání vyvozovat závěry pro další fungování té které školy, jsou žáci a rodiče těch žáků, a samozřejmě vedení školy. Proto by zřizovatelem školy měla být obec (jako nejbližší politický reprezentant těch žáků a jejich rodičů). Obec (jako reprezentant  žáků a jejich rodičů) by měla rozhodovat, kolik peněz do školy vloží, jaké učitele ve škole zaměstná a kolik jim bude platit. Nikomu jinému do toho nic není. A pokud by obec chtěla přesně zjistit, analyzovat a posoudit kvalitu své školy, mohla by si objednat takovou analýzu u České Školní Inspekce. Nebo u kterékoli jiné firmy, dle uvážení obecních radních.

Je jasné, že v takovém případě by všechny školy nebyly stejné. Domnívá se někdo, že dnes jsou všechny školy – vystavené bdělému dohledu a podrobným příkazům MŠMT – stejné?

V románu „1984″ George Orwell napsal, že „moc je schopost působit lidem utrpení“.  Za těch 65 let od publikování románu se ledacos změnilo. Dnes už je moc jenom schopnost lidi buzerovat.  Ujišťuji ministerské úředníky a aktuální i potenciální reformátory českého školství, že jiný efekt jejich počínání nemá.