Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Prosinec 2014

Prognóza 2015

Čeho se lze nadít v roce 2015? Něco možná nastane a bude to dobré, něco jistě nastane a bude to všelijaké.

Nejvíc mě zajímá oblast výpočetní techniky, a můj život nejvíc ovlivňuje situace v českém školství, dirigovaném českým státem.

***

Čeho se lze nadít v oblasti výpočetní techniky:

Žádoucí
- Nové verze OS Android zvládnou SD karty o velikosti nejméně 4x větší nežli je současné maximum, tedy 128 GByte.

- Firma ASUS uvede na trh levný (nebo aspoň relativně cenově dostupný) fungující a použitelný překladač jazyka C++ pro OS Android.
Podobně jako onehdy ASUS řadou EEE prolomil uměle udržované vysoké ceny notebooků a svojí verzí Linuxu nabídnul OS, o který se uživatel vůbec nemusí starat.
Nebude-li to C++, bude to jiný rozšířený jazyk (ale nebude to Java, která už svoji šanci prohrála).
Nebude-li to ASUS, bude to Samsung nebo jiná šikovná firma, která proti uživatelům a zákazníkům nevede válku.

- Podle vzoru firmy Samsung začnou výrobci vybavovat tablety stylusem, čímž se z hraček vhodných leda tak pro zábavu mládeže stanou použitelné pracovní nástroje (nebo se alespoň této roli přiblíží).  

- Firma Lenovo uvede na trh tablety vybavené dvěma konektory USB OTG.

- Objeví se verze OS Android umožňující vytvořit na jednom zařízení několik uživatelů a přidělit jim oprávnění podle úvahy zákazníka.

Pravděpodobné
- Provozovat androidovské zařízení v Síti pod několika různými identitami bude ještě obtížnější nežli dnes. Digitální stopy uživatelů budou volně obchodovány mezi firmami.

***

Čeho se lze nadít od českého státu a v oblasti školství:

Žádoucí
-
Vrchní velitelství NATO zvýší tlak na východoevropské členské státy, aby dostály svým smluvním závazkům a věnovaly na obranné výdaje prostředky ve stanovené výši.

Slovensko vypíše zakázky na chytré multispektrální komunikační prostředky (zajišťující šifrované spojení na bojišti za všech okolností), na chytré výzvědné a palebné prostředky (robotická letadla a tančíky bez posádky), a na chytré zobrazovací prostředky (HUD zobrazující pozici, směr a vzdálenost všech relevantních cílů a jejich priority, všechna potenciální nebezpečí a všechny spolubojovníky).
Významnou část zakázek získají české firmy.
Tím stoupne na trhu práce zájem o odborníky z oblasti ICT.
Celosvětově vzroste zájem o výrobky českých zbrojařských firem.
Kvůli EUrounijním embargům budou rozsáhlé dodávky do Ruska směrovány přes spřátelené Kosovo, Ukrajinu a Izrael.

- Některé české zbrojařské firmy budou reagovat na vysokou poptávku z Ruska převedením části výroby na východ.

- České ruštinářky, které se v devadesátých letech kvapně přeškolily na angličtinářky, opráší svoji původní odbornost, a založí si soukromé praxe.

 

Pravděpodobné
- V zájmu zkulturnění národa a zajištění věcné a konstruktivní diskuze na Internetu budou věcní a konstruktivní politici prosazovat požadavek, aby každý uživatel musel na Síti vystupovat pod svým vlastním jménem a rodným číslem. Jelikož permanentní ověřování identity úplně každého není zadarmo, bude zavedena identifikační daň. Výše daně bude navázána na výši platů politiků.   
 
- Po úspěšném zavedení povinných státních maturit z matematiky budou podniknuty kroky ke zlepšení informatického myšlení středoškoláků. Výsledkem těchto kroků bude začlenění ECDL jako další povinné součásti státní maturity.
Tím úroveň českého školství prudce stoupne.
 
- Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 bude slavnostně přijata, vytesána do žulové desky v atriu MŠMT, a náhodně vybrané části Strategie bude školám přikázáno zařadit do ŠVP.
Tím úroveň českého školství prudce stoupne.

- Tvůrci a přátelé úspěšné Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 rozjedou přípravu Strategie digitálního vzdělávání do roku 2050.

- Firmy organizující dlouhodobé studijní pobyty středoškoláků v zahraničí budou zažívat žně.  

- Budou zavedeny Státní postupové zkoušky mezi každými dvěma ročníky všech základních a středních škol. Státní postupové zkoušky bude organizovat osvědčený CERMAT.
Tím úroveň českého školství prudce stoupne.
 
- Firmy organizující dlouhodobé studijní pobyty středoškoláků v zahraničí rozšíří svoji působnost i na žáky základních škol. 
 
- Vrchní velitelství NATO zvýší tlak na východoevropské členské státy, aby dostály svým smluvním závazkům a věnovaly na obranné výdaje prostředky ve stanovené výši.
Česká republika nakoupí zbraně a zbraňové systémy od osvědčených dodavatelů ze států proslulých svými válečnými úspěchy ve třicetileté válce, od Rakouska a Švédska.